Ucz się języków bez nauczyciela.

Polityka prywatności

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), jest:

Liglo

Bartłomiej Zalewski

Malterstr. 56

01159 Dresden

Niemcy

info@liglo.app

Prawa osoby, której dane dotyczą

Z poniższych praw można skorzystać w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych podanych przez naszego inspektora ochrony danych:

  • Informacje o twoich danych przechowywanych przez nas i ich przetwarzaniu (Art. 15 RODO),
  • Korekta nieprawidłowych danych osobowych (Art. 16 RODO),
  • usunięcie Państwa danych przechowywanych przez nas (Art. 17 RODO),
  • Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli nie możemy jeszcze usunąć twoich danych ze względu na zobowiązania prawne (art. 18 RODO),
  • sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas twoich danych (Art. 21 DSGVO) oraz
  • Przenoszalność danych, jeśli wyraziłe/aś zgodę na przetwarzanie danych lub zawarłe/aś z nami umowę (art. 20 RODO).

Jeśli udzieliłe/aś zgody, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.
W każdej chwili możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, np. do właściwego organu nadzorczego w kraju twojego miejsca zamieszkania lub do właściwego dla nas organu jako podmiotu odpowiedzialnego.

Rejestracja w aplikacji

Charakter i cel przetwarzania danych:

Do rejestracji w aplikacji wymagane są pewne dane osobowe, które są nam przekazywane za pomocą formularza wewnątrz aplikacji.
W momencie rejestracji zbierane są następujące dane dodatkowe: E-mail, imię, nazwisko.
Rejestracja użytkownika jest konieczna do udostępnienia zawartości aplikacji.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy pełnią rolę podmiotów przetwarzających zlecenia w zakresie obsługi i utrzymania infrastruktury aplikacji.

Okres przechowywania:

Dane będą przetwarzane w tym kontekście tylko wtedy, gdy zostanie udzielona odpowiednia zgoda.

Przepis obowiązkowy lub wymagany:

Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, oparte wyłącznie na twojej zgodzie. Bez podania twoich danych osobowych nie możemy udostępnić ci oferowanych przez nas treści.

Rejestrowanie postępów w kursie i aktywności

Charakter i cel przetwarzania danych:

Aby bezproblemowo synchronizować twoje postępy na różnych urządzeniach, przechowujemy je na naszych serwerach. W celu ulepszenia produktu przechowujemy również na naszych serwerach logi dotyczące twojej aktywności w aplikacji i regularnie analizujemy je w sposób anonimowy, ale tylko za twoją dodatkową zgodą.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy pełnią rolę podmiotów przetwarzających zlecenia w zakresie obsługi i utrzymania infrastruktury aplikacji.

Okres przechowywania:

Dane będą przetwarzane w tym kontekście tylko wtedy, gdy zostanie udzielona odpowiednia zgoda.

Przepis obowiązkowy lub wymagany:


Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Świadczenie usług odpłatnych

Rodzaj i cel przetwarzania danych:

W celu świadczenia odpłatnych usług prosimy o podanie dodatkowych danych, takich jak dane dotyczące płatności, w celu realizacji zamówienia.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych niezbędnych do zawarcia umowy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych są, jeśli dotyczy, podmioty realizujące zamówienia.

Okres przechowywania:

Dane te przechowujemy w naszych systemach do momentu upływu ustawowych okresów przechowywania. Z reguły jest to 6 lub 10 lat ze względu na wymogi prawidłowej księgowości i prawa podatkowego.

Przepis obowiązkowy lub wymagany:

Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania twoich danych osobowych nie możemy udostępnić ci oferowanych przez nas treści i usług.

Newsletter

Rodzaj i cel przetwarzania danych:

W celu dostarczenia naszego newslettera zbieramy dane osobowe, które są nam przekazywane za pomocą formularza wprowadzania danych.
Do skutecznej rejestracji wymagamy podania poprawnego adresu e-mail. W celu weryfikacji, czy rejestracja jest rzeczywiście dokonywana przez właściciela adresu e-mail, stosujemy procedurę „double opt-in”. W tym celu rejestrujemy rejestrację do newslettera, wysłanie e-maila potwierdzającego oraz otrzymanie żądanej odpowiedzi. Nie są zbierane żadne dalsze dane.

Podstawa prawna:

Na podstawie twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) regularnie wysyłamy ci nasz newsletter lub podobne informacje pocztą elektroniczną na podany przez twój adres e-mail.
Zgodę na zapisywanie danych osobowych i wykorzystywanie ich do przesyłania newslettera możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. W każdym biuletynie znajduje się link do tego celu. Ponadto możesz poinformować nas o swoim odwołaniu za pośrednictwem opcji kontaktowej podanej na końcu niniejszej informacji o ochronie danych.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych są, jeśli dotyczy, podmioty realizujące zamówienia.

Okres przechowywania:

W tym kontekście, dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będzie istniała odpowiednia zgoda. Po tym czasie zostaną one usunięte.

Przepis obowiązkowy lub wymagany:

Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, oparte wyłącznie na twojej zgodzie. Niestety, nie możemy wysyłać ci naszego newslettera bez twojej zgody.

Odwołanie zgody:

Zgodę na zapisywanie danych osobowych i wykorzystywanie ich do przesyłania newslettera możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Rezygnacji z subskrypcji można dokonać poprzez link zawarty w każdej wiadomości e-mail lub kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych.

Rozpoznawanie mowy Google Speech-To-Text

Rodzaj i cel przetwarzania danych:

Do działania funkcji rozpoznawania mowy, która pomaga w nauce wymowy, używamy serwisu Speech-to-Text przedsiębiorstwa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Nagranie twojego głosu jest przetwarzane maszynowo i zamienione w tekst. Według informacji podanych przez usługodawcę, ani nagrania ani wynik przetwarzania nie są zapisywane ani przechowywane.

Podstawa prawna:

Na podstawie twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przesyłamy nagranie twojego głosu do Google LLC w celu udostępnienia funkcji ćwiczenia wymowy w aplikacji.
Zgody na przetwarzanie tych danych nie musisz odwoływać. W przypadku braku zgody z twojej strony, możesz po prostu zrezygnować z używania funkcji nagrywania w aplikacji.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych są, jeśli dotyczy, podmioty realizujące usługę.

Okres przechowywania:

Dane nie są przechowywane.

Przepis obowiązkowy lub wymagany:

Używanie funkcji nagrywania jest oparte wyłącznie na twojej zgodzie.

Odwołanie zgody:

Zgodę na przetwarzanie twojego głosu możesz odwołać, nie korzystając z tej funkcji w aplikacji.

Szyfrowanie SSL

W celu ochrony bezpieczeństwa państwa danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) poprzez HTTPS.

Informacje o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Indywidualne prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu, z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów); dotyczy to również opartego na tym przepisie profilowania w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO.
W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Odbiorcy sprzeciwu

Dane kontaktowe na początku dokumentu.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, aby zawsze odpowiadało aktualnym wymogom prawnym lub w celu wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa polityka prywatności będzie obowiązywać przy następnej wizycie.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, prosimy o kontakt mailowy lub bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji (dane kontaktowe na początku dokumentu).

@liglo_pl
@liglo.app.polska
Newsletter
Dziękujemy!

Close button