Ucz się języków bez nauczyciela.

Struktura kursów i metodologia Liglo

Kursy Liglo podzielone są na lekcje, warsztaty pogłębiające oraz trenerów.

Lekcje

Każda lekcja jest opracowana w formie komiksu i zawiera dialog lub inny rodzaj tekstu. Stosujemy w lekcjach naszą autorską metodę imersji eksplikatywnej (zanurzenie z wyjaśnieniem). Oznacza to, że ucząc się języków z Liglo, od samego początku jesteś w sytuacji, w której mówi się tylko językiem obcym (zanurzenie). Przykładowo, gdy zaczynasz nasz kurs niemieckiego, od razu odnajdziesz się na imprezie w Berlinie, pośród osób mówiących po niemiecku. Po każdej usłyszanej rozmowie, wyjaśnimy Ci wszystkie aspekty potrzebne do jej pełnego zrozumienia (wyjaśnienie).

Liglo Lessons Concept

W kolejnym kroku powtórzysz ten dialog widząc napisy w języku obcym, a następnie powtórzysz go ponownie wraz z tłumaczeniem każdego zdania na język polski.

Liglo Lessons Concept

Dopiero teraz, w czwartym kroku, poznasz słownictwo i gramatykę z tego dialogu. Słownictwo doda się automatycznie do trenera słówek oraz odblokują się ćwiczenia z gramatyki dla danego tematu. Możesz przerwać wykonywanie lekcji, aby przećwiczyć gramatykę i słownictwo.

Liglo Lessons Concept

Następnym krokiem jest powtórzenie dialogu. Zdasz sobie sprawę, że teraz rozumiesz wszystko – każdy wyraz, formę, zwrot, kolejność wyrazów, powód użycia tego czy innego przyimka lub spójnika. Juhu!

Liglo Lessons Concept

W ostatniej części każdej lekcji zbudujesz nowe zdania, których w tej lekcji nie było – a które bazują na tym, czego się w niej nauczyłe/aś. W ten sposób zauważysz, że jesteś w stanie tworzyć nowe zdania. Po wykonaniu tego ćwiczenia, zdania z lekcji dodadzą się do trenera płynności.

Jakie są zalety tej metody?

Zaprezentowana metoda jest podobna do doświadczenia pobytu w obcym kraju wraz z pomocnikiem, który po każdej rozmowie wyjaśnia Ci obcy język. Dzięki imersji eksplikatywnej:

  • aktywnie używasz języka od samego początku i słyszysz jego naturalne użycie
  • instynktownie ćwiczysz rozumienie ze słuchu i wnioskowanie z kontekstu
  • dostrzegasz podobieństwa i różnice między językiem polskim a językiem obcym, co pomaga w szybszej nauce
  • oswajasz się z brzmieniem języka
  • ucząc się gramatyki, od razu widzisz jej zastosowanie
  • uczucie satysfakcji ze zrozumienia dialogu po zakończeniu lekcji jest pozytywnym sprzężeniem zwrotnym i motywuje Cię do dalszej nauki
Liglo Lessons Concept

Warsztaty pogłębiające

Tematy wprowadzane w lekcjach nie mogą być oczywiście tam wyczerpane. Przykładowo, nie możemy Ci przedstawić wszystkich możliwych sposobów na zapytanie kogoś o samopoczucie, lub użyć wszystkich kolorów w jednym dialogu.

Z tego powodu wprowadziliśmy tzw. warsztaty pogłębiające. Są to tematyczne listy słówek lub zdań, ćwiczenia tematyczne, rozumienie ze słuchu i dodatkowe wyjaśnienia. W przebiegu lekcji otrzymasz powiadomienie, że zostały dodane nowe treści do warsztatów. W każdej chwili możesz je otworzyć i uczyć się z nich.

Liglo Lessons Concept

Trenerzy

Liglo zawiera dwóch inteligentnych trenerów: słownictwa i płynności (zdań i wyrażeń).

Trener słownictwa

Wszystkie słówka poznane w lekcjach i warsztatach dodają się automatycznie do trenera słownictwa. Oparty jest on o działanie naszej pamięci, tzw. krzywą zapominania, i sortuje słownictwo automatycznie do trzech okręgów. Czerwony reprezentuje słówka nowe lub zapomniane, lub te, które Ci „nie wchodzą“. Szary okrąg zawiera słówka, które masz w pamięci krótkotrwałej lub przy których popełniasz drobne błędy. Zielony okrąg to słówka zapamiętane i utrwalone. Kliknięcie na każdy z okręgów umożliwia Ci trening słownictwa w odpowiedni sposób.

Trener płynności (zdań i wyrażeń)

Ten trener buduje Twoją zdolność budowania poprawnych zdań i wyrażeń i rozumienia ze słuchu. W zróżnicowanych ćwiczeniach będziesz układać wyrazy w kolejności, wstawiać wyrazy w poprawnej formie, uzupełniać zdania w sensowny sposób, wybierać poprawne końcówki, przyimki i spójniki oraz wybierać poprawne tłumaczenie słuchając nagrań.

Liglo mierzy Twoją płynność bazując na poprawności odpowiedzi, liczbie prób i poprawek, liczbie powtórzeń oraz czasie zastanowienia. Krzywa zapominania ma również wpływ na ten wynik.

Dodatkowi trenerzy (specyficzni dla danego języka)

W zależności od języka, którego się uczysz, Liglo zawiera dodatkowych trenerów. Przykładowo, kurs języka niemieckiego zawiera trenera rodzajników, form liczby mnogiej oraz czasowników nieregularnych.

@liglo_pl
@liglo.app.polska
Newsletter
Dziękujemy!

Close button